POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

I. DEFINIȚII

Administrator date personale ("Administrator") – reprezintă o persoană fizică sau juridică, organism public, unitate sau altă entitate care stabilește în mod independent sau împreună cu alții scopul și mijloacele de prelucrare a datelor personale Prelucrarea datelor personale ("Procesator") reprezintă entitatea care prelucrează datele consumatorului în numele Administratorului. Regulile de prelucrare sunt descrise în Contractul de prelucrare a datelor personale încheiat între procesator și administrator. Website-ul este un software creat de către Restaumatic SRL care funcționează conform mărcilor Restaumatic.com și este utilizat de către Restaurantul partener prin care Consumatorul poate comanda produse și servicii oferite la Restaurantul partener. Aplicație mobilă: aplicația mobilă disponibilă pentru telefoane mobile și dispozitive mobile este o altă formă a Sistemului de internet folosit pentru comandarea bunurilor și serviciilor la Restaurantul partener. Date personale: toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă prin intermediul a unuia sau mai multor factori ce determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a persoanei, inclusiv numărul IP al dispozitivului, date despre locație, identificatorul de internet și informații colectate cu ajutorul cookie-urilor și alte tehnologii similare. Destinatar reprezintă o persoană fizică sau juridică, organism public, unitate sau altă entitate căreia i se dezvăluie date personale, fără a ține seama dacă este o terță parte. Organismele publice care pot primi date personale în contextul unei anumite proceduri conform legii Uniunii sau conform legii unui Stat Membru nu vor fi, de altfel, considerate drept destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice trebuie să se realizeze în conformitate cu regulile de protecție a datelor în vigoare în scopul prelucrării. Politică: această Politică de confidențialitate. Profilare reprezintă orice formă de prelucrare automată a datelor personale, care implică utilizarea datelor personale pentru evaluarea unor factori personali, mai ales pentru analizarea sau anticiparea aspectelor efectelor muncii, situației economice, sănătății, preferințelor personale, intereselor, credibilității, comportamentului, locației sau deplasării persoanei respective; Prelucrare reprezintă operațiunea sau ansamblul de operațiuni efectuate cu privire la datele personale sau setarea datelor personale într-un mod automat sau neautomat, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, descărcarea, navigarea, utilizarea, dezvăluirea prin trimiterea, distribuirea sau de altfel împărtășirea, corelarea sau conectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea; GDPR: Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (EU) 2016/679 din 7 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / EC. Restaurant partener: Eurocros Srl, str. Ciceu, nr.5, Bloc 32, Scara E, Ap.2, 500251 Brasov, RO, 11310384 Clientul este o persoană fizică (inclusiv un Consumator) care are peste 18 ani și a atins vârsta legală sau o persoană juridică sau organizație cu capacitate legală. Clientul poate fi o persoană fizică cu vârsta de 13 ani, însă sub vârsta legală de 18 ani cu condiția să obțină drepturile și obligațiile conform legilor generale în vigoare, și anume un procent minor din activitățile zilnice. O comandă în înțelesul acestui document este un act legal efectuat utilizând Website-ul, în timpul căreia Consumatorul își exprimă dorința de a achiziționa produsele și serviciile comandate conform descrierii și prețului aferent. Consimțământul din partea persoanei vizate înseamnă o reprezentare voluntară, concretă, informată și clară a dorinței persoanei vizate, sub forma unei declarații sau a unei acțiuni clare de confirmare, prin care este de acord cu prelucrarea datelor personale cu privire la propria persoană;

II. OBIECTIVELE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE LA UTILIZAREA WEBSITE-ULUI ȘI APLICAȚIEI MOBILE.

Păstrarea Conturilor Consumatorilor și Restaurantelor partenere pe Website în scopul achiziționării bunurilor și serviciilor. În scopul administrării plăților online pentru produsele comandate prin intermediul Website-ului și a Aplicației mobile. În scopul comercializării produselor și serviciilor Restaurantelor partenere. Rețele de socializare Fișiere Cookie În scopul comercializării Website-ului.

Ad. 1. Crearea și păstrarea Conturilor Consumatorilor și Restaurantelor partenere pe Website în scopul achiziționării bunurilor și serviciilor.

Administratorul datelor prelucrate în acest scop este Restaumatic SRL, cu sediul social Municipiul Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, CUI 42353377, J5/472/03.03.2020, email: privacy@restaumatic.com Administratorul a desemnat un Inspector de date personale care poate fi contactat în chestiuni referitoare la prelucrarea datelor personale: privacy@restaumatic.com.

Destinatarii datelor sunt, printre alții: Restaurantele partenere (în măsura necesară pentru implementarea bunurilor și serviciilor comandate) și entitățile care asigură servicii de teleinformare Administratorului, ex: e-mail, hosting, etc.

Utilizarea Website-ului (inclusiv plasarea comenzilor, prezentarea ofertei) necesită crearea unui cont de utilizator (client, restaurant partener, utilizatori apelați). De asemenea, consumatorul poate opta pentru plasarea unei comenzi fără crearea unui cont pe Website. În ambele cazuri de mai sus, Administratorul colectează datelor utilizatorului în măsura necesară pentru asigurarea serviciilor oferite prin intermediul Website-ului și a Aplicației mobile, precum și informațiile despre activitatea pe Website.

Administratorul prelucrează datele personale a tuturor persoanelor ce utilizează Website-ul (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare), și de asemenea înregistrează activitatea Consumatorului pe Website în logările în sistem (un program informatic special pentru stocarea în ordine cronologică) o arhivă ce cuprinde informații despre evenimente și activități referitoare la sistemul IT folosit pentru asigurarea serviciilor Administratorului). Informațiile colectate în logări sunt prelucrate mai ales în scopurile legate de asigurarea serviciilor. De asemenea, administratorul prelucrează aceste date în scopuri tehnice, administrative, în scopul asigurării securității și managementului sistemului IT, precum și în scopuri de analiză și statistică. Persoanele care se înregistrează pe Website sunt obligate să asigure datele necesare pentru crearea și administrarea unui cont. Datele pot fi șterse în orice moment. Asigurarea datelor considerate drept obligatorii este necesară pentru setarea și administrarea unui cont, iar neasigurarea datelor duce la incapacitatea de setare a contului.

Contul din Sistemul informatic poate fi setat sau accesat dintr-un cont deja creat și prin intermediul Aplicației mobile.

Consumatorul are obligația de a utiliza Sistemul informatic doar și exclusiv din propriile date, conform amenințării de încălcare a legii în vigoare din domeniu și drepturile personale ale terțelor părți. Asigurarea datelor personale la crearea unui cont de utilizator și utilizarea ulterioară a Website-ului necesită introducerea datelor personale. Neasigurarea datelor respective împiedică utilizarea Website-ului. Prelucrarea datelor este necesară pentru efectuarea contractului din care face parte Consumatorul sau Restaurantul partener sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanelor respective anterior încheierii contractului. (Articolul 6 (1) (b) din GDP)

Ad. 2. În scopul administrării plăților online pentru produsele comandate prin intermediul Website-ului și a Aplicației mobile.

Administratorul datelor prelucrate în scopul plăților online este Restaurantul partener. Datele personale ale consumatorilor ce utilizează plăți cu ajutorul Internetului sunt transferate companiilor specializate ce se ocupă de operarea plăților online, precum Dotpay.pl Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel: +48 12 688-26-00, website: www.dotpay.pl., Precum și pentru Restaumatic SRL. La plasarea unei comenzi folosind plăți online, consumatorii sunt întotdeauna informați referitor la entitatea care servește plățile.

Website-ul asigură Clienților servicii de plată prin intermediul rețelei de internet pentru bunurile și serviciile comandate în Restaurantele partenere. Utilizarea opțiunii de plată prin intermediul internetului este benevolă. Neasigurarea datelor personale necesare pentru realizarea unei plăți prin intermediul internetului va duce la incapacitatea de a efectua tranzacția. Prelucrarea datelor este necesară pentru efectuarea contractului din care face parte Consumatorul sau Restaurantul partener sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanelor respective anterior încheierii contractului. (Articolul 6 (1) (b) din GDPR).

Consumatorul poate utiliza și alte forme de plată pentru bunurile și serviciile comandate, inclusiv plata în numerar și, în funcție de oferta Restaurantului partener, și prin intermediul terminalului de plăți ale Restaurantului partener.

Datele personale prelucrate în scopul prelucrării plăților online pot fi prelucrate ulterior în alte scopuri legale dovedite de administrator (Articolul 6 paragraful 1). Aceste obiective legal dovedite sunt următoarele: efectuarea analizelor activității și preferințelor consumatorului pentru îmbunătățirea funcționalității și serviciilor asigurate. potențiala stabilire, investigare sau apărare împotriva pretențiilor.

Ad. 3. În scopul comercializării produselor și serviciilor Restaurantelor partenere.

Administratorul este Restaurantul partener. Eurocros Srl, str. Ciceu, nr.5, Bloc 32, Scara E, Ap.2, 500251 Brasov, RO, 11310384 Datele personale sunt transferate către următorii destinatari: Restaumatic SRL, cu sediul social Municipiul Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, CUI 42353377, J5/472/03.03.2020 (în scopul campaniei de marketing angajate), operatori de telefonie mobilă, furnizori e-mail, agenții de publicitate online, etc.

Clientul trebuie să-și dea consimțământul separat, explicit pentru prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing. Consimțământul este voluntar și nu influențează implementarea comenzii sau utilizarea Sistemului IT.

Administratorul prelucrează datele personale ale Consumatorilor Sistemului IT pentru efectuarea activităților de marketing care pot include: afișarea Consumatorului conținut de marketing care nu se adaptează preferințelor sale (publicitate contextuală), inclusiv sub forma bannerelor web, textelor de publicitate sau funcționalității ”push”; afișarea Consumatorului conținut de marketing care se modelează după preferințele sale (publicitate comportamentală), inclusiv sub forma bannerelor web, textelor de publicitate sau funcționalității ”push”; direcționarea notificărilor pe e-mail referitor la oferte sau conținut interesant, care în unele cazuri conțin informații comerciale (serviciu newsletter). direcționarea notificărilor prin SMS referitor la oferte sau conținut interesant, care în unele cazuri conțin informații comerciale (serviciu newsletter).

Pentru a implementa serviciile de marketing, Administratorul utilizează profilarea în unele cazuri. Această înseamnă că datorită prelucrării automate a datelor, Administratorul evaluează factorii selectați ce aparțin persoanelor pentru a analiza comportamentul lor, a crea o previziune pe viitor sau pentru invitații de reutilizare a produselor și serviciilor.

Ad. a) Publicitate contextuală Administratorul prelucrează datele personale ale Consumatorilor în scopuri de marketing în raport cu vizarea publicității contextuale pentru clienți (și anume publicitatea nu este modelată pe preferințele clientului). Prelucrarea datelor personale în acest scop are loc în raport cu urmărirea intereselor legale ale Administratorului (Articolul 6 (1) litera f) a RODO, care cuprinde promovarea propriei mărci.

Ad. b) Publicitate comportamentală Administratorul sau Procesatorii (entitățile din industria de marketing) prelucrează datele personale ale consumatorului, inclusiv datele personale colectate prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii similare în scopuri de marketing, în raport cu vizarea publicității comportamentale pentru clienți (și anume publicitatea este modelată pe preferințele clientului). Prelucrarea datelor personale în acest scop cuprinde și profilarea consumatorului.

Ad. c) Newsletter În cazul persoanelor care au asigurat adresa de e-mail în acest scop, Administratorul asigură serviciul de newsletter. Asigurarea datelor este necesară pentru asigurarea serviciului de newsletter și neasigurarea datelor duce la incapacitatea de corespondență. Datele personale sunt prelucrate: pentru asigurarea serviciului de trimitere a newsletter-ului – baza legală pentru prelucrare este necesitatea de prelucrare pentru efectuarea contractului (Articolul 6 (1) (b) din GDPR); în cazul conținutului de marketing trimis Consumatorului ca parte din newsletter – baza legală pentru prelucrare, inclusiv profilare, reprezintă interesul legal al Administratorului (Articolul 6 paragraful 1 punctul f) GDPR), în raport cu consimțământul exprimat de primire a newsletter-ului; interesul legal al Administratorului este de a promova propria marcă; în scopul analizei și statisticii – baza legală pentru prelucrare reprezintă interesul legal al Administratorului 6 (1) (f) din GDPR), pe baza analizării activității Clienților în Sistemul IT pentru îmbunătățirea funcționalităților utilizate; În încercarea de a stabili, investiga sau crea apărare împotriva pretențiilor – baza legală pentru prelucrare reprezintă interesul legal al Administratorului (Articolul 6 (1) (f) din GDPR) ce cuprinde protejarea propriilor drepturi.

Ad. d) Comercializare directă Datele personale ale Consumatorului pot fi utilizate și de către Administrator pentru comercializarea directă a conținutului către acesta prin intermediul diverselor canale, și anume prin e-mail, MMS/SMS. Acțiunile sunt efectuate de către Administrator doar dacă Consumatorul și-a dat consimțământul în acest sens. Consimțământul poate fi retras de către Consumator în orice moment, ceea ce nu va influența legalitatea prelucrării realizate de Administrator anterior retragerii consimțământului.

Ad. 4. Rețele de socializare Administratorul datelor prelucrate în acest scop este Restaumatic SRL, cu sediul social Municipiul Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, CUI 42353377, J5/472/03.03.2020, email: privacy@restaumatic.com Administratorul a desemnat un Inspector de date personale care poate fi contactat în chestiuni referitoare la prelucrarea datelor personale: privacy@restaumatic.com.

Destinatarii datelor sunt, printre alții: entitățile care asigură servicii de teleinformare Administratorului, ex: e-mail, hosting, administratori de rețele sociale, etc.

Administratorul prelucrează datele personale ale clienților ce vizitează profilele Administratorului efectuate pe rețelele de socializare (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Aceste date sunt prelucrate doar în raport cu operarea profilului, inclusiv pentru informarea clienților despre activitatea Administratorului și pentru promovarea diverselor tipuri de evenimente, servicii și produse. Baza legală pentru prelucrarea datelor personale de către Administrator în acest scop reprezintă interesul legal 6 (1) (f) din GDPR), care cuprinde promovarea propriei mărci.

Ad. 5. Cookie-uri și tehnologie similară

Administratorul datelor prelucrate în acest scop este SRestaumatic SRL, cu sediul social Municipiul Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, CUI 42353377, J5/472/03.03.2020, email: privacy@restaumatic.com Administratorul a desemnat un Inspector de date personale care poate fi contactat în chestiuni referitoare la prelucrarea datelor personale: privacy@restaumatic.com.

Destinatarii datelor sunt, printre alții: entitățile care asigură servicii de teleinformare Administratorului, ex: e-mail, hosting, etc.

Cookie-uri ”servicii” și tehnologii similare Administratorul utilizează așa-numitele cookie-uri servicii și tehnologii similare (stocare locală), mai ales pentru asigurarea pentru client a serviciilor oferite online și îmbunătățirea calității acestor servicii. Astfel, Administratorul și alte entități ce asigură servicii de analiză și statistică utilizează cookie-uri prin stocarea informațiilor sau accesarea informațiilor deja stocate în aparatura terminalului de telecomunicații ale clientului (computer, telefon, tabletă, etc.). Cookie-urile folosite în acest scop includ: Cookie-uri cu date introduse de către Consumator (sesiune ID) pe durata sesiunii (cookie-uri informații utilizator); Cookie-uri de autentificare pentru servicii care necesită autentificarea pe durata sesiunii (cookie-uri de identificare); Cookie-uri utilizate pentru asigurarea protecției, ex. utilizate pentru detectarea securității orientate pe utilizator (cookie-uri); Cookie-uri de sesiune pentru jucători multimedia (ex. cookie-uri flash player), pe durata sesiunii (cookie-uri sesiune jucători multimedia); Cookie-uri permenente utilizate pentru personalizarea interfeței clientului, pe durata sesiunii sau mai mult (cookie-uri de personalizare a interfeței utilizatorului), Cookie-uri utilizate pentru monitorizarea traficului pe website, și anume analiza datelor. b) Cookie-uri "Marketing" Procesatorii (entitățile din industria de marketing) utilizează și cookie-uri în scopuri de marketing, inclusiv în raport cu publicitatea comportamentală adresată clienților.

  c) Tehnologia Push 

Administratorul utilizează așa-numita tehnologie Push, care oferă capacitatea de a trimite notificări clientului, inclusiv în raport cu publicitatea către Consumator. În acest scop, Administratorul stochează informații sau accesează informații deja stocate în aparatura terminalului de telecomunicații a clientului (computer, telefon, tabletă, etc.).

Ad. 6. În scopul comercializării Website-ului. Administratorul datelor prelucrate în acest scop este Restaumatic SRL, cu sediul social Municipiul Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, CUI 42353377, J5/472/03.03.2020, email: privacy@restaumatic.com Administratorul a desemnat un Inspector de date personale care poate fi contactat în chestiuni referitoare la prelucrarea datelor personale: privacy@restaumatic.com.

Destinatarii datelor sunt, printre alții: entitățile care asigură servicii de teleinformare Administratorului, ex: e-mail, hosting, operatori de telefonie mobilă, etc.

Activitățile de marketing sunt implementate pentru promovarea Website-ului de către Administrator. Activitățile de marketing utilizate sunt identice cu cele descrise în "Ad. 3. În scopul comercializării produselor și serviciilor Restaurantelor partenere " iar atunci când Administratorul a solicitat și a obținut consimțământul separat din partea Consumatorilor pentru prelucrarea datelor personale și în scopuri de comercializare a propriilor produse și servicii, mai ales Website-ul.

III. PERIODA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Perioada de prelucrare a datelor de către Administrator este în funcție de serviciul asigurat și scopul prelucrării. Ca regulă, datele sunt prelucrate până la asigurarea serviciului sau prelucrarea comenzii, până la retragerea consimțământului sau opunerea valabilă în raport cu prelucrarea datelor este înregistrată în cazurile în care baza legală pentru prelucrarea datelor reprezintă interesul legal al Administratorului. Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită dacă prelucrarea este necesară pentru stabilirea, investigarea sau apărarea împotriva pretențiilor, iar după această perioadă, doar dacă și în măsura în care legea o va necesita. După perioada de prelucrare, datele sunt șterse definitiv sau anonimizate.

IV. DREPTURI REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul la informații despre prelucrarea datelor personale – în acest sens, persoana care realizează cererea transferă informațiile despre prelucrarea datelor, inclusiv mai ales despre scopurile și temeiul legal de prelucrare, scopul datelor deținute, entitățile cărora le sunt dezvăluite și data planificată pentru ștergere; dreptul de a obține o copie a datelor – în acest sens, Administratorul asigură o copie a datelor prelucrate cu privire la persoana care realizează cererea; dreptul la rectificare – Administratorul are obligația de a elimina orice incompatibilități sau erori de prelucrare ale datelor personale și adăugarea lor dacă sunt incomplete; dreptul de a șterge datele – în acest sens, puteți solicita ștergerea datelor, iar prelucrarea acestora nu mai este necesară pentru vizarea scopurilor colectării lor; dreptul de limitare a prelucrării – în cazul unei astfel de cereri, Administratorul încetează operațiunile asupra datelor personale – exceptând operațiunile convenite cu persoana vizată și stocarea lor, conform regulilor de reținere acceptate sau până la eliminarea motivelor de limitare a prelucrării datelor (de exemplu, se va emite o decizie de supraveghere pentru aprobarea prelucrării ulterioare a datelor); dreptul de transferare a datelor – în acest sens – în măsura în care datele sunt prelucrate în raport cu contractul încheiat sau consimțământul exprimat – Administratorul emite datele asigurate de către persona în cauză într-un format care permite citirea lor de către computer. Există și posibilitatea de a solicita datele de la o altă entitate – cu toate acestea, cu condiția să existe posibilitatea tehnică în acest sens din partea Administratorului și a celeilalte entități; dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor în scopuri de marketing – persoana vizată poate în orice moment să obiecteze la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing, fără necesitatea de a justifica obiecția; dreptul de a obiecta la alte scopuri ale prelucrării datelor - persoana vizată poate în orice moment să obiecteze la prelucrarea datelor personale pe baza interesului justificat al Administratorului (ex. în scopul analizei sau statisticii sau din motive referitoare la protecția titlului de proprietate); obiecția în acest sens trebuie să cuprindă justificarea; dreptul de retragere a consimțământului – dacă datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dat, persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, însă aceasta nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior retragerii consimțământului. dreptul de a face reclamație – dacă se stabilește faptul că prelucrarea datelor personale încalcă prevederile relevante cu privire la protecția datelor personale, persoana vizată poate depune o reclamație la Președintele Oficiului de Protecție a Datelor Personale.

V. ÎNREGISTRAREA PRETENȚIILOR REFERITOARE LA IMPLEMENTAREA DREPTURILOR

Cererea pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate poate fi înregistrată sub orice formă la Administratorul de date corespunzător datorită scopului de prelucrare. Acestea vor fi luate în considerare. Dacă inspectorul de date este Restaumatic SRL, vă rugăm să trimiteți cererile la următoarea adresă: Oradea, Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr. 32, Judetul Bihor, email: privacy@restaumatic.com

Dacă Administratorul nu este capabil să identifice persoana care înregistrează cererea pe baza cererii înregistrate, acesta va solicita aplicantului informații suplimentare. Cererea poate fi înregistrată în persoană sau prin intermediul unei persoane împuternicite. Răspunsul la notificare trebuie dat în termen de o lună de la primirea sa. Dacă termenul trebuie prelungit cu maximum două luni – Administratorul va informa aplicantul despre motivele de întârziere. Răspunsul este asigurat prin mail, exceptând cazul în care cererea a fost trimisă prin e-mail sau răspunsul s-a solicitat în formă electronică. Dacă persoana vizată solicită astfel, informațiile pot fi oferite verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie confirmată prin alte mijloace.

VI. TRANSMITEREA DATELOR ÎNAFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Nivelul de protecție a datelor personale înafara Spațiului Economic European (SEE) diferă de cel asigurat de legea din Europa. Din acest motiv, Administratorul transferă datele personale înafara SEE doar dacă este necesar, cu un nivel adecvat de protecție, mai ales prin intermediul: cooperării cu entitățile, prelucrând date personale în țările pentru care s-a emis o hotărâre corespunzătoare din partea Comisiei Europene; utilizării clauzelor contractuale standard emise de către Comisia Europeană; aplicării regulilor corporative obligatorii, aprobate de către autoritatea de supraveghere competentă; în cazul transferului de date către SUA – cooperarea cu entitățile ce participă la programul Scutul de confidențialitate, aprobat de către Comisia Europeană. Administratorul oferă permanent informații despre intenția de transferare a datelor personale înafara SEE în etapa de colectare a informațiilor.

VII. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Administratorul efectuează analiza riscurilor în mod constant pentru a se asigura că datele personale sunt prelucrate într-un mod sigur, asigurându-se mai ales că numai persoanele autorizate au acces la date și doar în măsura necesară datorită sarcinilor efectuate de către acestea. Administratorul se asigură că toate operațiunile în raport cu datele personale sunt înregistrate și realizate doar de către angajații și asociații autorizați. Administratorul ia toate măsurile necesare astfel încât subcontractanții săi și alte entități de cooperare vor garanta aplicarea măsurilor de securitate corespunzătoare la prelucrarea datelor personale la solicitarea Administratorului.

VIII. MODIFICĂRI LA POLICITA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica este verificată în mod constant și actualizată dacă este necesar. Versiunea actuală a Politicii a fost adoptată și a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2018.